شناسه قبض :
شناسه پرداخت:
نام بانک :
 
حاصل عبارت :
=
 
 
نتایج
وضعیت :
کد شعبه: تاریخ پرداخت :
زمان پرداخت : مبلغ :
کد ارجاع : کد پیگیری:
کد پیگیری دوم :
   

 

تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری مشهد می باشد

طراحی و پشتیبانی فنی : سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد (معاونت نرم افزار)